llid

llid

La unitat de Llops i Daines està compresa entre els 8 i els 11 anys d’edat. El mètode de la branca gira al voltant del Llibre de la Selva, tant és així que els caps porten el nom d’algun dels seus personatges.

Utilitzem un tòtem amb la cara d’un Llop. D’aquest peng en una anella per infant on hi ha diferents tires. Si han fet la promesa obtenen la tira taronja, si han fet alguna especialitat tenen la verda i només pel simple fet de pertànyer a la unitat, cadascú té la seva tira groga amb el seu nom. Un cop marxen de la unitat s’enduen l a seva anella amb tot el que han assolit durant fins ara.

Han d’aprendre a viure els jocs del grup a satisfacció de tots, desenvolupar unes actituds i valors que es reflecteixin en uns hàbits: espavilar-se, estar contents, afrontar les dificultats sense por, escoltar…

Treballar els aprenentatges d’acampada, coneixement de la natura, del poble o barri, la cuina, i tècniques diverses que el preparen per a adquirir una responsabilitat més endavant.

Començar a tenir petites responsabilitats dins dels càrrecs que cadascú té dins la Sisena i ajudar als companys.

L’Acció és el nom que rep el projecte que realitzen els infants d’aquesta branca. Aprenen quines són les fases del rínxol per a poder-lo realit zar correctament, creen comissions de treball i desenvolupen les seves habilitats tant motores com cognitives amb l’ajuda dels caps.

Tant com puc!

Sin título-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per contactar amb ells:

llid.putxi@gmail.com