ring

Són la branca del mig de l’agrupament, la formen infants/joves d’11 a 14 anys.

Els representa el color blau i els seus emblemes: el ràngers i la noia guia.

Sempre Apunt!

Ràngers 2

Per contactar amb ells:

ring@puigimoliner.com